Przejdź do komentarzy

 

Wielka promocja kredytu mieszkaniowego !!!

Do 30 czerwca 2017 prowizja od udzielonego kredytu wynosi tylko:

 • 1% dla Klientów Banku i ich Dzieci,
 • 1,5% dla pozostałych Klientów !

Dodatkowo preferencyjne warunki oprocentowania – marża już od 1,50% !

ZAPRASZAMY !!!

Kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie na wiele lat…Dlatego warto bezpieczeństwo swojej Rodziny powierzyć sprawdzonemu partnerowi finansowemu jakim jest działający blisko 70 lat Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.

Dlaczego nasze rozwiązania w zakresie finansowania potrzeb mieszkaniowych są wyjątkowe:

 • posiadamy centrum decyzyjne w Dzierżoniowie, co gwarantuje szybkość  rozpatrywania spraw Klientów,
 • naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • proponujemy nawet 20% kwoty kredytu na dowolny cel bez udokumentowania,
 • bez prowizji spłatę przed terminem części lub całości kredytu,
 • bez prowizji przeprowadzenie inspekcji nieruchomości,
 • zapewniamy indywidualnie ustalane oprocentowania, 
 • zapewniamy duże preferencje dla Stałych Klientów Banku.

Kredytem mieszkaniowym sfinansujemy:

 • zakup mieszkania lub domu,
 • budowę domu, w tym systemem gospodarczym,
 • remont mieszkania lub domu,
 • zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • wykup mieszkań zakładowych,
 • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej,
 • wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkań przez TBS,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na w/w cele w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Duże preferencje dla Klientów Banku:

 • Dla każdego kto posiada konto osobiste lub na działalność gospodarczą w Banku- marża niższa o 0,5 %  
 • Dla każdego kto nie posiada kredytu w innych bankach – marża kredytu dodatkowo niższa o 0,3%

Szczegóły i warunki oferty dostępne w placówkach Banku

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r., dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego na zakup nieruchomości na rynku wtórnym wynosi 3,90% przy założeniach, że WIBOR 3M wynosi 1,71% (wg stanu na dzień 30.09.2016), marża 2,00 p.p*., dla kredytu w wysokości 235.434,00zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu 119.748,55zł, w tym prowizja 1% tj. 2.354,34zł dla Klienta Banku z tytułu udzielenia kredytu, odsetki 116.857,71zł, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 217,50zł rocznie dla wartości nieruchomości 362.500,00zł, opłata sądowa łącznie 300,00zł (za wpis hipoteki 200,00zł, za wykreślenie hipoteki 100,00zł), podatek od ustanowienia hipoteki 19,00zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 352.291,71zł, płatna w 279 równych ratach kapitałowo-odsetkoych w wysokości 1.258,18zł i ostatnia wyrównawcza 1.259,49zł, okres spłaty 280 miesięcy.

* Marża dostępna pod warunkiem:

 1. Posiadania lub otwarcia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy kredytowej, w Banku przez Kredytobiorcę:
  a)  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wpływ na ten rachunek dochodów Kredytobiorcy z tytułu: umowy o pracę, emerytury lub renty, a gdy Kredytobiorca nie uzyskuje takich dochodów, dochodów z innego tytułu, w kwocie nie niższej niż 2.000,00zł miesięcznie; pierwszy wpływ powinien nastąpić nie później niż 2 miesiące od dnia, w którym został uruchomiony kredyt, lub rachunku bieżącego firmowego lub rolniczego i dokonywanie za pośrednictwem tego rachunku bieżących rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. m.in. faktury, przelewy do US, ZUS, KRUS, a w przypadku działalności rolniczej dodatkowo wpływy dopłat bezpośrednich;
 2. Wkładu własnego na poziomie równym lub większym niż 35%;
 3. Braku zadłużenia w innych bankach. 

Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku.

Stały Klient Banku to:

 1. W przypadku Klientów biznesowych- przedsiębiorca lub rolnik spełniający co najmniej jeden z następujących warunków:
  a) korzystał w Banku w ciągu ostatnich 2 lat z kredytu, który obsługiwany był terminowo i sytuacja ekonomiczno-finansowa pozwalała zakwalifikować go maksymalnie do grupy należności pod obserwacją
  b) posiada w Banku od co najmniej 2 lat aktywny rachunek bieżący (aktywny rachunek – rachunek przez który dokonywane są bieżące rozliczenia związane z prowadzoną działalnością m.in. przelewy na US, ZUS, KRUS, w przypadku działalności rolniczej na rachunek wpływają dopłaty bezpośrednie, itp.).
 2. W przypadku Klientów prywatnych- osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
  a) Posiada aktywny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w Banku od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy i nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe,
  b) Klient przeniósł do Banku aktywny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy i zadeklarował systematyczne wpływy na rachunek, a historię posiadania rachunku w innym Banku udokumentował wydrukiem historii obrotów na rachunku z ostatnich 6 miesięcy, poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał lub wyciągami z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy.
  c) Korzystał w Banku w ciągu ostatnich 2 lat z kredytu, który był obsługiwany terminowo.
  d) Posiada co najmniej od roku lokatę terminową w kwocie minimum 10 000zł.

 

MASZ PYTANIA?  SZUKASZ PODPOWIEDZI?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

więcej

 

  Centrala Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie
   tel. (74) 831-29-10  fax: 832-00-30

   Wykonanie i obsługa techniczna Saba Service      

KOD SWIFT : GBWCPLPP