Przejdź do komentarzy

 

AKTUALNIE

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie jest w 100% polskim Bankiem, obecnym na lokalnym rynku finansowym od ponad 65 lat. Swoją ofertę tworzy z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach Powiatu Dzierżoniowskiego, co oznacza, że świadczy kompleksową obsługę finansową osób fizycznych, przedsiębiorstw, rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgromadzone depozyty objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych, na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Centrala Banku znajduje się w Dzierżoniowie przy ulicy Daszyńskiego 24 a Oddział Banku na osiedlu Złotym 9H. Bank posiada także placówki: w Bielawie Oddział przy ulicy Piłsudskiego 74, Oddział w Piławie Górnej przy ulicy Kościuszki 2, Filię w Bielawie os. Włókniarzy 1, Filię w Pieszycach przy ulicy Kościuszki 3.Bank posiada szeroką gamę produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Oferuje:

 • szybkie i wygodne prowadzenie rozliczeń w złotówkach i walutach obcych,
 • nowoczesną bankowość elektroniczną wraz z mobile banking,
 • szeroką ofertę kont osobistych i na działalność gospodarczą,
 • karty płatnicze i kredytowe systemu VISA i MasterCard,
 • bogatą ofertę kredytów dla osób fizycznych: kredyty gotówkowe, kredyty na cele mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne,
 • bogatą ofertę kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla biznesu,
 • leasing,
 • ubezpieczenia majątkowe i na życie,
 • doradztwo w zakresie finansów osobistych i działalności gospodarczej,
 • sieć ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce.

Bank wyróżnia:

 • 100% Polski Kapitał nie powiązany z zagranicznymi rynkami, co oznacza że zawirowania  na rynkach finansowych nie mają przełożenia na współpracę z Klientami,
 • Szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych i innych, ponieważ podejmowane są w Centrali Banku w Dzierżoniowie,
 • Każdy Klient Banku ma możliwość porozmawiania o sprawach dotyczących jego biznesu z osobami podejmującymi decyzje, a nie pośrednikami jak w innych bankach,
 • Dla Banku ważna jest historia działalności Klienta, jego marka i prestiż na rynku lokalnym – bo Bank działa lokalnie.

Bank intensywne rozwija się, prowadzi systematyczne inwestycje mające na celu poprawę komfortu obsługi Klientów. Jako jedyny bank w Dzierżoniowie posiada parking dla Klientów z 52 miejscami parkingowymi. Dbając o wygodę Przedsiębiorców, w Centrali Banku wydzielono salę obsługi wraz z kasami dedykowanymi tylko dla biznesu oraz komfortowe, zapewniające dyskrecje i wygodę biura obsługi kredytowej. W latach 2009-2010 dokonano gruntownej modernizacji wszystkich placówek Banku. W październiku 2009 roku Bank oddał do dyspozycji Klientów placówkę w Piławie Górnej przy ulicy Kościuszki 3.

O rozwoju Banku świadczy także ustawiczny wzrost zatrudnienia. Na koniec 2006 roku Bank zatrudniał 39 osób, na koniec 2007 roku 45 osób, na koniec 2008 pracowało w Banku już 49 osób, aktualnie zatrudnionych jest 55 osób. Bank dba o profesjonalizm i jakość kadr poprzez ustawiczne szkolenia oraz systematyczne badania jakości obsługi metodą mystery shopping.   

Bardzo dobra oferta Banku, elastyczność działania, a przede wszystkim konkurencyjne ceny sprawiają, że z roku na rok przybywa Klientów. Aktualnie Bank obsługuje ponad 3 tysiące rachunków Przedsiębiorców i Rolników oraz ponad 9 tysięcy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych osób fizycznych.

Bank działa także na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Aktywnie włącza się lub inicjuje działania zwiększające wiedzę finansową i świadomość ekonomiczną różnych grup wiekowych i zawodowych. Między innymi, w latach 2012-2013, w ramach współpracy z Radiem Sudety objął mecenatem cykl audycji pod hasłem „Przyjazna bankowość", w trakcie których przedstawiciele Banku odpowiadali na pytania z zakresu bankowości i finansów. Od 2010 roku wspiera organizację Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości. Bank współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach lekcji przedsiębiorczości. Aktywnie działa a rzecz lokalnego biznesu między innymi poprzez współpracę z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Ponadto wspiera inicjatywy podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży, związane z wyrównywaniem szans dzieci z różnych środowisk, wspiera drużyny sportowe dzieci i młodzieży oraz ich wypoczynek.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie należy do jednych z najefektywniejszych Banków w Polsce, co potwierdzają nagrody uzyskiwane przez Bank w ogólnopolskich konkursach i rankingach. Dwukrotnie w latach 2004 i 2006 Bank zajął I miejsce w rankingu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na Najlepszy Bank Spółdzielczy w swojej grupie bilansowej. Kapituła Konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" przyznała Bankowi w latach 2007, 2009 i 2011 tytuł „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. W 2008 roku w konkursie organizowanym przez miesięczniki „Bank" i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy" zajął VI miejsce w Polsce i zdobył Nagrodę specjalną w kategorii „Wyróżniające się banki spółdzielcze". W 2012 roku otrzymał nagrodę Orła Agrobiznesu za sukcesy rynkowe i aktywne wspieranie agrobiznesu. W 2013 roku zajął II miejsce w konkursie Złoty Bank SGB 2012 organizowanym przez Bank Zrzeszający SGB-Bank SA, którego przedmiotem było wyłonienie Banków Spółdzielczych SGB o dynamicznym rozwoju oraz aktywnie współpracujących w ramach przedsięwzięć zrzeszeniowych z SGB- Bankiem SA.   

Bank od lat jest członkiem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich. Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

HISTORIA BANKU

2013 II miejsce w konkursie Złoty Bank SGB 2012 w Spółdzielczej Grupie Bankowej
(wśród 206 banków)

2012 Otrzymanie godła promocyjnego „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za 2011r."

2012 Nagroda Orła Agrobiznesu za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu

2010 Gruntowna modernizacja Oddziału w Bielawie

2010 Wyróżnienie honorowe oraz Godło Promocyjne „Bank Przyjazny  dla Przedsiębiorców za 2009r."

2009 Wybudowanie i uruchomienie Oddziału w Piławie Górnej 

2009 Modernizacja i całkowita zmiana wizerunku Filii w Pieszycach oraz Filii w Bielawie

2009 VI miejsce wśród Banków Spółdzielczych w rankingu Gazety Bankowej „Najlepsze Banki 2009"

2009 Otrzymanie Złotej Skarbonki 2009 za najwyższą efektywność wśród Banków Spółdzielczych Dolnego Śląska

2009 Wyróżnienie tytułem „Złoty Gepard 2009" w rankingu Instytutu Bankowości Spółdzielczej na najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy

2009 Otrzymanie tytułu „Innowacyjny Bank Spółdzielczy" w dolnośląskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2009"

2008 Otrzymanie godła promocyjnego  „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za 2007r."

2008 Zdobycie nagrody specjalnej w kategorii „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze" w konkursie miesięcznika „Bank" i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy"

2008 Uhonorowanie Prezesa Banku  Pani Elżbiety Nowakowskiej –Akkermans odznaczeniem „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej" przez Prezesa NBP

2007 Oddanie po rozbudowie Centrali Banku z dwoma oddzielnymi salami obsługi Klienta Prywatnego i Biznesowego oraz parkingu przy Centrali Banku na 52 miejsca

2006 I miejsce w Rankingu KZBS na „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce" w grupie bilansowej 50-100 mln

2006 Rozpoczęcie drugiej rozbudowy Centrali Banku

2004 I miejsce w Rankingu KZBS na „Najlepszy Bank Spółdzielczy" w grupie bilansowej
50-75 mln zł

2003 Zbudowanie Oddziału Banku w Bielawie z bankomatem i wrzutnią elektroniczną.

2001 Instalacja pierwszego bankomatu i wrzutni elektronicznej w Centrali Banku

2000 Pierwsza modernizacja Centrali Banku

1999 Kompleksowa informatyzacja Banku – system scentralizowany

1998 Wykup gruntów i wybudowanie pierwszego parkingu przy Centrali Banku

1993 Utworzenie Filii w Bielawie i Pieszycach

1992 Członek grupy założycielskiej Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu. Bank aktywny poprzez  działalność w Radzie Nadzorczej (3 lata), Komitecie Finansowym (7 lat), Komisji Rewizyjnej ( 3 lata), w Radzie Zrzeszenia (9 lat)

1992 Pierwsza kompleksowa informatyzacja Banku

1991 Członek grupy założycielskiej Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

1990 Członek grupy założycielskiej, następnie akcjonariusz Gospodarczego Banku Wielkopolski SA

1989 Wybór niezależnej spółdzielczej drogi poza strukturami BGŻ

1950 Rozpoczęcie działalności bankowej

 


 

 SUKCESY BANKU

 

Bank systematycznie poddaje się ocenie i weryfikacji przez niezależne kapituły rankingów i konkursów. W szczególności, Bank ceni sobie konkursy, w których jednym z elementów klasyfikacji jest badanie opinii Klientów Banku oraz te, gdzie głównym kryterium oceny jest efektywność działania. Główne wyróżnienia i nagrody:

W roku 2014 - tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką oraz Godłem Promocyjnym w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw
W roku 2012 – tytuł Złoty Bank SGB za zajęcie II miejsca  w konkursie organizowanym przez Bank Zrzeszający. Doceniono m. in. dynamiczny rozwój oraz aktywną współpracę w ramach przedsięwzięć zrzeszeniowych, a w badaniu jakości obsługi Klientów przeprowadzonym przez firmę PENTOR Bank uzyskał najlepszą ocenę wśród 206 banków

 W roku 2012 – nagroda Orzeł Agrobiznesu za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu.

 
W roku 2009 – tytuł Innowacyjny Bank Spółdzielczy w kategorii bank średni, w dolnośląskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2009".

W roku 2009 – Wyróżnienie Honorowe za świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych usług bankowych na rynku lokalnym dla Klientów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wspieranie inicjatyw, współpracę z organizacjami gospodarczymi oraz budowę wzajemnego zaufania wśród partnerów gospodarczych w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

W roku 2009 – Złota Skarbonka za najwyższą efektywność wśród banków spółdzielczych Dolnego Śląska w rankingu Instytutu Bankowości Spółdzielczej.
W roku 2008 – Nagroda Specjalna za zajęcie VI miejsca
w kategorii „Najefektywniejsze banki" w konkursie organizowanym przez miesięczniki „Bank" i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy".
W roku 2007 – tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.

W latach 2004 i 2006 – I miejsce w rankingu na „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce" w grupie bilansowej do 100 mln złotych.

 

REKLAMACJE

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Formularz reklamacji
  1. Klient Biznesowy
  2. Klient Prywatny
 2. Formularz reklamacji transakcji dokonanej kartą
  1. Klient Biznesowy
  2. Klient Prywatny
 3. Formularz reklamacji ubezpieczeń
  1. Klient Biznesowy i Prywatny

 


 

 

MASZ PYTANIA?  SZUKASZ PODPOWIEDZI?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

więcej

 


OBLICZ RATĘ SWOJEGO KREDYTU - SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA KREDYTOWEGO

więcej

  Centrala Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie
   tel. (74) 831-29-10  fax: 832-00-30

   Wykonanie i obsługa techniczna Saba Service      

KOD SWIFT : GBWCPLPP