Przejdź do komentarzy

 

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM IKE?
Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów, a także osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

DOKONYWANIE WPŁAT NA IKE
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie.                  Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Posiadacza IKE.
Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

MAKSYMALNA KWOTA WPŁAT
Łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WYPŁATA ŚRODKÓW Z RACHUNKU IKE
Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE istnieje możliwość podjęcia decyzji o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w ramach IKE w dowolnym czasie.

IKE Jest dla wszystkich, którzy chcą gromadzić dodatkowe środki i efektywnie oszczędzać z myślą o swojej emeryturze!

Korzyści:
 możliwość wpłat nawet niewielkich kwot – brak tzw. wpłaty minimalnej,
 możliwość wpłat zarówno w gotówce, jak i bezgotówkowo,
 zysk - odsetki ze zgromadzonych środków są zwolnione z podatku dochodowego,
 dodatkowe środki do dyspozycji - w wyniku systematycznego odkładania pieniędzy na koncie daje możliwość zwiększenia kwoty otrzymywanych, przyszłych świadczeń emerytalnych,
 zabezpieczenie finansowe dla najbliższych - zgromadzony kapitał podlega dziedziczeniu,
 możliwość wypłaty środków w dowolnej formie i czasie – jednorazowo lub w ratach,
 możliwość wycofania zdeponowanych pieniędzy w dowolnym momencie,
 gwarancja pełnego bezpieczeństwa zgromadzonego kapitału.

Dlaczego warto wybrać Bank Spółdzielczy:
  Jedyny w 100 % polski Bank,
  Nowoczesny Bank z ponad 70-letnim doświadczeniem,
  Tylko ten Bank posiada Centralę i decyzyjność w Dzierżoniowie.

W ramach współpracy gwarantujemy:
  szybką decyzyjność, gdyż wszystkie decyzje podejmowane są w Centrali Banku w Dzierżoniowie,
  profesjonalne doradztwo i obsługę w 5 placówkach na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
  bezpłatny parking przy Centrali Banku z 52 miejscami parkingowymi,
  szeroką gamę korzystnych kont, lokat oraz kredytów, uwzględniających oczekiwania Klienta,
  elastyczność - dogodne terminy oszczędzania - już od 1 m-ca do 36 m-cy,
  dostępne dla każdego, wymagane, minimalne  kwoty wpłat,
  elastyczność – zmienne lub stałe oprocentowanie, zależnie od wybranego terminu lokaty,
  samodzielność w decydowaniu o okresie trwania lokaty – od 1 m-ca do 36 miesięcy,
  łatwy dostęp do zdeponowanych środków poprzez sieć placówek Banku,
  bezpieczeństwo - zdeponowane pieniądze są bezpieczne dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
  możliwość negocjacji i uzyskania indywidualnego oprocentowania lokaty już od kwoty 50.000,00 zł,
  wygodę - lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku (nie dotyczy lokat promocyjnych SGB).

 

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Odwiedź dowolną Placówkę Banku.

 

MASZ PYTANIA?  SZUKASZ PODPOWIEDZI?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

więcej

 


OBLICZ RATĘ SWOJEGO KREDYTU - SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA KREDYTOWEGO

więcej

  Centrala Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie
   tel. (74) 831-29-10  fax: 832-00-30

   Wykonanie i obsługa techniczna Saba Service      

KOD SWIFT : GBWCPLPP