Przejdź do komentarzy

 

W trosce o bezpieczeństwo transakcji przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania z Bankowości Elektronicznej I-Bank:

 • Program proszę uruchamiać tylko za pośrednictwem strony www.bsdzierzoniow.pl, klikając następnie w „I-Bank Logowanie",
 • Nie należy nigdy zostawiać bez opieki  komputera z zalogowaną Bankowością lub włożonym kluczem tokenem do portu USB,
 • Proszę sprawdzać, czy na komputerze jest zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 • Jeśli do autoryzacji przelewów jest używany klucz token USB, proszę zawsze go wyciągać z portu USB po zakończeniu pracy i chronić przed nieuprawnionym użyciem.
 • Jeśli autoryzacja przelewów jest wykonywana za pomocą kodów SMS, proszę sprawdzać, czy na telefonie jest zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. Swojego numeru nigdy nie należy podawać w korespondencji elektronicznej, ankietach, formularzach itp."

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.03.2017r. wprowadzone zostaje dodatkowe zabezpieczenie w systemie I-Bank:

Mechanizm zmuszający klienta do wyjmowania kluczy cyfrowych po zalogowaniu się do systemu.

Polega on na tym, że po wpisaniu kodu PIN, aby doszło do zalogowania, należy w ciągu 30 sekund wyciągnąć klucz z portu USB a włożyć go dopiero podczas podpisywania zleceń.

Niniejsza zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa środków na Państwa kontach i jednocześnie wdraża postanowienia Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie.

 


Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2016r. wprowadzone zostają limity kwotowe dla płatności internetowych w systemie I-Bank.

Dla Klientów Indywidualnych:

 • Limit pojedynczej transakcji 10.000zł
 • Limit dzienny 100.000zł
 • Przelew na rachunek lokaty - bez ograniczeń

Dla Klientów Biznesowych:

 • Limit pojedynczej transakcji 50.000zł
 • Limit dzienny 200.000zł
 • Przelew na rachunek lokaty - bez ograniczeń

Niniejsza zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa środków na Państwa kontach i jednocześnie wdraża postanowienia Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnych limitów dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu zapraszamy do dowolnej Placówki Banku w celu złożenia stosownej dyspozycji.


 

W związku z informacjami w mediach dotyczącymi złośliwego oprogramowania GozNym informujemy, m.in.,że: 

Z informacji, jaką serwis niebezpiecznik.pl otrzymał od  Łukasza Dajnowicza z Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie wynika:

„Informacje nadzorcze posiadane przez KNF nie potwierdzają wyjątkowości obecnej sytuacji.

W przypadku jakichkolwiek akcji cyberprzestępców wymierzonych w klientów banków przydatne są standardowe zasady bezpieczeństwa. Przed potwierdzeniem transakcji kluczowe jest zweryfikowanie zgodności numeru konta, na które chce się przeleć środki z numerem, który jest w kodzie autoryzacyjnym przekazanym SMS-em. Tak jak zawsze, nie należy otwierać podejrzanych linków lub plików w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS. Nie powinno się korzystać z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych urządzeń lub połączeń (np. publicznej WiFi). Warto cyklicznie zmieniać hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej. Jeżeli zaobserwuje się nietypowe lub podejrzane działania, trzeba niezwłocznie zgłoś ten fakt do swojego banku. 

Zdrowy rozsądek powinien towarzyszyć na co dzień nie tylko klientom bankowości elektronicznej, ale także osobom odpowiedzialnym za przekaz marketingowy dostawców oprogramowania antywirusowego"


W ramach realizowanej w Banku polityki bezpieczeństwa, na ekranie podpisu zlecenia dodano mechanizm wyświetlania znaku wodnego z numerem rachunku odbiorcy.

Działanie zabezpieczenia:

Po wypełnieniu formularza przelewu i kliknięciu klawisza "Zatwierdź" wyświetlony zostanie ekran podpisu zlecenia przelewu, a na nim widoczny będzie znak wodny z numerem rachunku adresata przelewu oraz kwotą przelewu.

Dane na znaku wodnym muszą być zgodne z danymi wyświetlonymi w sekcji "Dane adresata".

Jeżeli jest inaczej, takiego przelewu nie wolno autoryzować!
Należy kliknąć klawisz "zrezygnuj", o sytuacji poinformować Bank i zrezygnować z używania sprzętu komputerowego do czasu całkowitego wyczyszczenia z wirusów i innego złośliwego oprogramowania!

Szczegółową instrukcję działania zabezpieczenia można pobrać tutaj - wersja PDF"

 


Ostrzeżenie ! Fałszywe wiadomości e-mail - dodatkowe opłaty dla rachunków ROR w Banku Spółdzielczym SGB

 

SGB-Bank ostrzega o fałszywych wiadomościach poczty elektronicznej kierowanych do klientów Banków Spółdzielczych zawierających w treści link do złośliwego oprogramowania. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail, podobnej do umieszczonej pod tym linkiem (wersja pdf – do pobrania i obejrzenia) prosimy nie odpowiadać na tego typu wiadomości i nie korzystać z podanego linku. Prosimy zachować szczególną ostrożność, bowiem samo kliknięcie w link może spowodować, że na komputerze zainstaluje się złośliwe oprogramowanie. W przypadku otrzymania w/w wiadomości lub podobnych, należy je niezwłocznie skasować.


W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o wzroście liczby ataków na komputery oraz routery klientów różnych banków internetowych, prosimy o zapoznanie się z zagrożeniami:

1. Jeśli w procesie logowania, po wpisaniu identyfikatora i hasła, wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki, lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny –oznacza to, że Państwa komputer jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie Banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank.

2. Kolejna kampania ataków na routery klienckie - opis zagrożenia znajduje się pod tym linkiem (źródło: cert.pl)

Metoda polega na przejęciu kontroli nad domowym routerem ofiary i zmianie ustawień serwerów DNS. Router przydzielający adresy w domowej sieci komputerom i urządzeniom przenośnym, podaje też ustawienia serwerów DNS, i w ten sposób użytkownicy lokalnej sieci zaczynają używać serwerów DNS kontrolowanych przez przestępców. Żeby zabezpieczyć się przed tym atakiem wystarczy zablokować możliwość zarządzania routerem spoza sieci lokalnej

3. Betabot (złośliwe oprogramowanie) w wezwaniach do zapłaty – opis zagrożenia znajduje się pod tym linkiem (źródło: cert.pl)

             W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowano kampanię atakującą tylko polskich użytkowników Internetu za pomocą wiadomości e-mail zawierających złośliwe oprogramowanie. Pobiera ono złośliwy plik o nazwie Betabot, który następnie przekazuje cyberprzestępcy pełną kontrolę nad komputerem ofiary. Celem atakującego jest zdobycie danych oraz zainstalowanie dodatkowych rodzajów złośliwego oprogramowania typu malware, które potrafią na przykład podmienić numer rachunku bankowego na stronie bankowości elektronicznej. Prosimy o staranne weryfikowanie numeru konta i kwoty przelewu.

 


Po pierwsze bezpieczeństwo!
Przy projektowaniu i budowie Systemu wykorzystaliśmy najnowsze rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności ale i bezpieczeństwo. System bezpieczeństwa tworzymy wspólnie z Państwem. Poniżej wskazujemy elementy tego systemu gwarantowane przez Bank, w dalszej części przedstawiamy katalog zasad bezpieczeństwa – zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi.

Szyfrowa transmisja danych
Stosujemy szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 256 bitów. Zapewnia on poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://.

Uwierzytelnienie
Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator i hasło, PIN, kod SMS) oraz na tym CO MASZ (klucz sprzętowy, Kod SMS, Link SMS).

Rejestracja aktywności
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie ślady aktywności na koncie są rejestrowane.

Automatyczne wylogowanie
Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę oraz ponownie zalogować się.

Blokada konta
W przypadku trzech błędnych prób zalogowania się do Systemu Bankowości Elektronicznej I-BANK następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z Doradcą Call Center pod numerem infolinii 74-831-29-10 (w godzinach pracy Banku). Odblokowanie konta może wiązać się z potrzebą osobistej wizyty w placówce Banku.

Zastrzeżenie środków dostępu
W przypadku zagubienia, kradzieży klucza sprzętowego, kodów dostępu, a także utraty telefonu komórkowego należy dokonać natychmiastowej blokady konta przez kilkukrotne (minimum 4) wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania oraz niezwłocznie zgłosić ich zastrzeżenie:

 • w dni robocze w godzinach pracy Banku w placówce Bankowej lub telefonicznie pod numerem 74-831-29-10,
 • w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Banku: pod numerem telefonu 74-832-03-30

Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są Hasła jednorazowe SMS, zgłosić ten fakt do Banku.

Zasady ustanawiania haseł

 • Składa się z 8 do 16 znaków (minimum jedna cyfra i jedna duża litera)
 • Małe i duże litery są rozróżniane
 • Nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź)
 • Nie należy stosować znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, np. @,#,$,%,&,*,!

Logowanie do Systemu Bankowości Elektronicznej – WWW

 • Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek 
 • (w wersjach minimalnych bądź wyższych):

Internet Explorer (wersja minimalna 9.x)
Mozilla Firefox (wersja minimalna 2.x)
Google Chrome

 • Systematycznie należy czyścić cache przeglądarki:

Tymczasowe pliki internetowe
Pliki Cookie

 • Podczas wprowadzania identyfikatora i hasła nie wolno zezwalać na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę
 • Nigdy nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy samodzielnie wprowadzać jej adres lub logować się bezpośrednio ze strony Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK www.bsdzierzoniow.pl
 • Nigdy nie należy logować się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę nawet jeśli adres strony jest prawidłowy może prowadzić do fałszywych witryn
 • Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzić, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od https://, natomiast na stronie internetowej musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki
 • By sprawdzić, czy strona jest autentyczna można kliknąć na kłódkę, aby zobaczyć, czy certyfikat cyfrowy został wydany na Bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia
 • Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony należy przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem
 • Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych lub haseł lub ich aktualizację należy przerwać logowanie i skontaktować się niezwłocznie z Bankiem
 • Podczas logowania wpisuje się identyfikator i hasło (w przypadku autoryzacji kluczem sprzętowym dodatkowo kod PIN). Należy pamiętać, iż Bank podczas logowania i użytkowania systemu nigdy nie prosi Klienta o udzielanie informacji na temat danych osobowych, haseł, PIN-ów, numerów lub modeli telefonów. Jeżeli podczas logowania nastąpi prośba o podanie którychkolwiek z tych danych, należy taką stronę niezwłocznie opuścić i powiadomić Bank.
 • Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktować się niezwłocznie z Bankiem pod numerem 74-831-29-10

Korzystanie Systemu Bankowości Elektronicznej - WWW

 • Po zalogowaniu się do Systemu nie należy zostawiać komputera bez opieki
 • Korzystając z Systemu powinno się używać tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Koniec Pracy.
 • Należy co jakiś czas zmieniać hasła stałe i chronić je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc
 • Podczas korzystania z Systemu nie należy używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach strony
 • Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogować się i sprawdzić, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie
 • Należy aktualizować system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje np. przeglądarki internetowe, oprogramowanie JAVA
 • Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
 • Należy używać aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów - blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem
 • Nie należy korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank w miejscach ogólnie dostępnych np. kawiarenkach internetowych, publiczne hotspoty

Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - CallCenter

 • Należy pamiętać, że przed podaniem jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej rachunku Bank powinien uwierzytelnić osobę dzwoniącą
 • Należy pamiętać, że uzyskanie informacji o ofercie Banku lub połączenie z Doradcą Call Center nie wymaga wprowadzania Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK-u) ani żadnego telekodu

Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - SMS

 • Nigdy nie należy wysyłać wiadomości SMS zawierających kody dostępu (Identyfikator ID, hasło, PIN) na żadne numery telefonów. Bank nie prosi o takie informacje.

Karty płatnicze

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkie karty dostępne w ofercie banku są kartami z mikroprocesorem (tzw. chip). Karta wyposażona w mikroprocesor w terminalach przystosowanych do obsługi kart z chipem wymusza potwierdzenie dokonanych płatności numerem PIN. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty unikalny numer pin chroni kartę przed użyciem przez osoby nieuprawnione.
Zabezpieczenie transakcji kartą w Internecie:
3-D Secure to dodatkowe zabezpieczenie, wykorzystywane przy transakcjach kartami płatniczymi w Internecie. Polega ono na dodatkowym potwierdzeniu realizowanej transakcji w bankowości elektronicznej. 3-D Secure jest standardem wykorzystującym bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa International oraz MasterCard

W przypadku zablokowania karty w usłudze 3D Secure prosimy o zgłoszenie przez posiadacza/użytkownika karty do Call Center na numer 801-34-00-08 lub 61-647-28-90

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może zarejestrować  kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet, wybierając posiadaną kartę z opcji:

   

Przykładowy przebieg rejestracji (plik PDF)

 

MASZ PYTANIA?  SZUKASZ PODPOWIEDZI?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

więcej

 


OBLICZ RATĘ SWOJEGO KREDYTU - SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA KREDYTOWEGO

więcej

  Centrala Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie
   tel. (74) 831-29-10  fax: 832-00-30

   Wykonanie i obsługa techniczna Saba Service      

KOD SWIFT : GBWCPLPP